00:25:43
האנשים עם הפה הכי גדול פותחים על כל מה שקורה: התנאים להפסקת אש, ההתלקחות בצפון ופוליטיקה בזמן מלחמה. עם: מרשק ופרידמן, מנדי וביתאן, קותי ומאיה, וחן מזרחי עם תקווה גדעון

}