00:29:43
האנשים עם הפה הכי גדול מדברים על כל מה שקרה השבוע: חזרה ללחימה, פוליטיקה קטנה ואפילו חנוכה! עם פרידמן ומרשק, מנדי וביתאן, הפוליאקוביות, קותי סבג ומאיה בצלאל, חן מזרחי ותקווה גדעון

}