00:29:52
האנשים עם הפה הכי גדול מדברים על כל מה שקורה: מבצעי המוסד בחו''ל, זוגיות בביצה בזמן מלחמה, תחילת ''הקמפיין''. עם מרשק ופרידמן, קותי ומאיה, הפוליאקוביות, עקיבא נוביק ואסף ליברמן, ונורית גפן ושי אביבי

}