00:28:46
מלחמת בג''צ, סבב המינויים הבכירים, שובן של האוניברסיטאות, והשנה אזרחית החדשה. עם גלעד כהנא וגלית חוגי, נורית גפן ושי אביבי, מנדי וביתאן, חן מזרחי ויונה קפאח, פרידמן ומרשק

}