אין כמו קצת הקראת שירה בחריזה כדי לשבור את הקרח

עונה 7

}