00:25:05
בנימין הבמאי עם הנשמה המיוסרת הוא המארח של יום רביעי. בנימין מתכנן ארוחה על בסיס פרסי באווירה אומנותית. הוא משקיע מאמץ גדול, לעיתים גדול מדי, מה שגורם לתחושת חוסר נוחות אצל אורחיו ובעיקר אצל דניאל

עונה 7

}