00:53:32
שתי ארוחות אחרונות נותרו ואף נושא אינו טאבו אורן חזן, שטחים, פמיניזם, הומוסקסואלים נדמה שכיסינו הכול ואז אביבה ויחיאל חזן מפתיעים בגילויי מרעיש על הזוגיות שלהם, מה שקורה בקניה... לא תמיד נשאר בקניה.

שתי ארוחות אחרונות נותרו ואף נושא אינו טאבו אורן חזן, שטחים, פמיניזם, הומוסקסואלים נדמה שכיסינו הכול ואז אביבה ויחיאל חזן מפתיעים בגילויי מרעיש על הזוגיות שלהם, מה שקורה בקניה... לא תמיד נשאר בקניה.

עונה 7

עונה 6

}