00:28:06
בני ציפר מבשל ארוחה תורכית ולא מוותר על גינוני אירוח שלא נופלים מהגינונים להם זכו חבריו הטובים הזוג נתניהו

עונה 8

עונה 7

}