00:27:43
התחרות האירוח מגיעה לירושלים. המארח הראשון הוא צלם החתונות, קרניבור ירושלמי, פיני. אל מטבח החוץ של פיני יעלו ויבואו, שלם ממרכז העיר, אריק הסאונד מן עם הבלורית, יעל צין אשת התקשורת וברוריה אמנית מקומית

עונה 7

עונה 6

}