00:55:56
סיפור הפיכת הסכסוך היהודי-ערבי, מסכסוך טריטוריאלי לסכסוך דתי, על רקע אחד האירועים החשובים ביותר בתולדות פלשתינה – המרד הערבי הגדול.
ז'אנר:

}