00:26:35
דיון אולפני בעקבות הסדרה המאירה באור חדש ומפתיע את תקופת המנדט הבריטי מנחה: דב גילהר
ז'אנר:

}