זמן אמת
00:50:47
התכנית דנה בתופעה מרתקת - שורה של עורכות דין, שבחרו להתמחות דווקא בייצוג של גברים שנאשמים בעבירות מין. כנשים, מדובר באתגר המציב בפניהן דילמות מקצועיות אתיות ומוסריות שכל אחת מהן מתמודדת אתן בדרך אחרת
ז'אנר:

עונה 7

}