זמן אמת
00:55:30
מעל החוק: תחקיר - האם יכול להיות שהאנשים שהיו אמורים לשמור על החוק השתמשו בו כדי לנקום במי שהעז למתוח עליהם ביקורת?
תגיות:

עורך הדין ברק לייזר מסר בתגובה:

הקלטת השיחות בין הגב' שם-טוב ומר זר, בה נשמעת שם טוב מתרברבת על כך שהיא מקבלת מגורם בכיר בהנהלת בתי המשפט חומרים חסויים, נבדקה ונמצאה על ידי גורמי המשטרה והפרקליטות כשקרית. בנסיבות אלו, הצגת הדברים על ידכם בתחקיר כאילו היו יחסי תן-וקח ביני ובין הגב׳ שם טוב מהווה פגיעה בשמי הטוב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מעולם לא היה כל קשר ביני ובין הגב' שם טוב ומר זר, או מי מטעמם ומעולם לא הועבר על ידי כל חומר אליהם בוודאי שלא חומר חסוי. מדובר בטענות מופרכות, שקריות וחסרות בסיס, אשר מצער מאוד שנטענות בתחקיר.

מעולם לא נטענה על ידי טענה שנסחטתי על ידי הגב' שם טוב. למיטב הבנתי טענה זו נטענה בפניה על-ידי חוקרי המשטרה במסגרת חקירתה וככל הנראה הוצגה לה כאילו נאמרה בשמי "כתרגיל" חקירה.  

החומרים הנזכרים בכתבה אשר מצאו את דרכם לרשת האינטרנט, מקורם בפעילות זדונית של  גורמים שזיהו פרצות במערכת נט המשפט בשעתו ושמו ידם על מסמכים לרבות מסמכים מתיקים חסויים שהתנהלו במערכת. עניין זה אף הוא נבדק, נחקר וטופל.  

היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט פעל ועודנו פועל מיגור תופעת השיימינג ברשתות החברתיות כנגד שופטים וכנגד נושאי משרה אחרים במערכת בתי המשפט. חלקם של הגורמים אשר עומדים מאחורי הכתבה עומדים גם מאחורי הפרסומים המכפישים כנגד שופטים ויש להצטער כי תאגיד השידור נותן לכך יד.

עונה 7

עונה 6