תיק 512
שנים שעדי וטל אספו חומרים לסדרה. הן מספרות על הטלפונים מהכלא, על האנשים שסירבו ששמם ייקשר בסדרה ולמה התיק הזה כל כך מעניין

}