00:19:55

קופה ראשית 1 | פרק 19 - סופר חכם (חלק א')

שירה מביאה לסופר קופה אוטומטית. העובדים חוששים שזהו תחילתו של הסוף עבורם. גברת ביסמנובסקי, שלא עבדה מעולם, מתחילה לעבוד בסופר בהדרכת ראמזי.
תגיות:

עונה 4

עונה 3