00:23:24
אמנון נלחם בחוק החדש שמחייב תשלום על חניה בסופר. פרנקו שוכח מה שירלי ביקשה ממנו לקנות ויוצא לחקירה בעידודו של ראמזי

עונה 4

עונה 3

}