00:25:46
שירה יוצאת להשתלמות ומביאה במקומה מנהלת מחליפה בעוד מוש מגלה למה תמיד עוקפים אותו בתור

עונה 4

עונה 3

}