לבנון

פרויקט תיעודי רחב היקף המביא תיעוד מצמרר של ההיסטוריה והאירועים שהובילו למלחמות לבנון:
החל מראשית שנות ה-70 , עד לאחר מלחמת לבנון השנייה ועד ימינו אלה

לצפייה בפרק הראשון