7_Clean Cover Image_1920X1080_no logo
00:52:54
אלבה וראול יוצאים לטייל בשביל ירדן, שביל החוצה את ירדן מצפון לדרום. במהלך הטיול הם פוגשים מקומיים ולומדים על התרבות הבדואית, רואים מבנים עתיקים ולומדים על ההיסטוריה המקומית, ופוגשים מטיילים מרחבי העולם שהגיעו לטייל במסלול.

}