עד כאן
00:41:54
נציע דרכים בטוחות למרי אזרחי, נקדיש את ״סליחה על השאלה״ לגיבורים האמיתיים-השליחים. ונבדוק איך המנהיגים שלנו מתחברים לצד הנשי שלהם

עונה 6

עונה 5

}