שמיים בצבע אדום

סדרה תיעודית בשלושה חלקים המביאה את סיפור הקמתה של מערכת "כיפת ברזל"

לצפייה בפרק הראשון