00:58:50
ממלכת ישראל הצפונית 1000 לפנה"ס עד 720 לפנה"ס

Arabic Subtitles

}