צו האופנה
00:42:34
שאלת זהות גלי העליות כפי שהשתקפו בלבוש תושבי הארץ. בעלייה השנייה סגנון שהפך לאידיאולוגיה: רישול, פשטות ונוחות, מול בורגני העלייה הרביעית והחמישית שהקימו תעשיית אופנה מפוארת.

}