סוכן תרבות מהדורה יומית
01:24:00
סוכן תרבות, המהדורה היומית על תרבות ועינייני היום

}