אולפן פתוח עם קובי מידן

  • אירוח

קובי מידן מארח מטפלים, אנשי תרבות, יוצרים ושורדים לאולפן פתוח לרגל המצב

לצפייה בפרק הראשון