1920X1080 No Logo היהודים באים מערכונים סיפורי התנך
00:02:29
מספרת להם על ציווי אלוהים לקחת עשרת אלפים איש מבני נפתלי ואילו הם חושבים שמדובר בבדיחה

עונה 4

}