00:01:00
עירית ענבי, יצחק שמיר, משה רבנו, הלל ושמאי, , יפה ירקוני ומרסל מרסו מספרים מי המודל לחיקוי שלהם

עונה 4

}