הרב בן ציון מוצפי
הרב בן ציון מוצפי - 18.11.22
הרב בן ציון מוצפי