Https Kanstaticazureedgenet Download Pictures 2023 2 7 Imgid 93279 Aa
00:13:24
"חציית קו אדום", כך הגדיר ראש הממשלה את רצח מנכ"ל עיריית טירה, עבד אל רחמן קשוע, והבטיח "להפעיל את כל האמצעים". כתב כאן חדשות היה בלוויה של קשוע בטירה וגילה עיר שבורה, מפוחדת וחסרת כל תקווה

כל הפרקים

}