t
מיקי גנור
צילום: פלאש 90

"הופעלו עליי לחצים": עד המדינה מיקי גנור חוזר בו מעדותו

המשטרה ופרקליטות המדינה ישקלו אם יש מקום לבטל את ההסכם שנחתם עמו בפרשת הצוללות. במשך תקופה ארוכה איים גנור לעשות כן ודרש עונש כמו של עדי המדינה האחרים. המדינה תשתמש בעדותו נגדו
רועי ינובסקי ותמר אלמוג
19 במרץ 2019
21:05

דרמה בפרשת הצוללות: עד המדינה מיקי גנור ביקש לשנות את הגרסה שמסר במהלך החקירות ולפיה שיחד גורמים בחברת הצולללות הגרמנית טיסנקרופ. גנור טען כי הגרסה שמסר לאחר החתימה על ההסכם, נמסרה תחת לחצים.


עוד טען עד המדינה כי אם הועברו כספים, יש להם הצדקה חוקית. המשטרה ופרקליטות המדינה ישקלו אם יש מקום לבטל את ההסכם שנחתם עמו. גורמים המעורים בתיק אומרים כי יוכלו להשתמש בחומרים שמסר לפי הסיכום איתו וכי יש די ראיות גם כך. חשוב להדגיש כי אין קשר בין ההתפתחות הזו לבין התפתחות עם עניין המניות ומילקובסקי.

גנור נחקר באזהרה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית גם בחשד לשיבוש הליכי חקירה. במשך תקופה ארוכה איים גנור לעשות כן ודרש עונש כמו של עדי המדינה האחרים. המדינה תשתמש בעדותו נגדו.