t
צילום מסך

דרישה שיועמ"ש הכנסת יפסול עצמו מלדון בחסינות רה"מ

מדי ערב נפגשים קלמן ליבסקינד ואראל סג"ל לשעה של אקטואליה קצבית, בועטת ולא מתנצלת. דיווחים, ראיונות, פרשנויות וכל הקולות שצריך לשמוע כדי להבין טוב יותר מה שקורה היום בחדשות – לפני הקלעים ומאחוריהם
מערכת כאן
06 בינואר 2020
22:04

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה