t
ארכיו
צילום: דוברות המשטרה

תקיפת בת ה-10 בדרום: ראש המועצה ניסה להשתיק את פרסום המקרה?

ראש מועצת רמת נגב בהקלטה: "דבר כזה יכול למחוק את היישוב והמועצה לגמרי"
אסף פוזיילוב
15 בפברואר 2021
11:28

ראש מועצת רמת נגב, ערן דורון, שבתחומו אירע מקרה התקיפה המינית של הילדה בת ה-10, הוקלט אומר בישיבת המועצה כי פרסום המקרה יפגע בתיירות, וגם במשפחה. בהקלטה הוא נשמע אומר: "דבר כזה יכול למחוק את היישוב הזה לגמרי".

אביה של הילדה ביקש לפרסם את מה שאירע ולומר את דבריו. "זו הייתה התלבטות", אמר דורון בישיבה שהוקלטה. "אני שלם עם ההחלטה. אני רק רוצה לחשוב מה היה קורה למשפחה שהשם שלה והמועצה היו מתנוססים בכל אמצעי התקשורת. הלכתי על הרצון לא לפגוע בעיקר - אנחנו יודעים שהיישוב הזה מבוסס כולו תיירות. דבר כזה יכול למחוק את היישוב הזה לגמרי. אני מכיר את אלה שאומרים, אני חושב שהם לא רואים את כל התמונה".

בריאיון לקלמן ליבסקינד ואסף ליברמן אמר דורון ביחס לדברים כי "הודעתי שלא אשתף פעולה עם הפרסום, השאלה מה אתה מדווח ומה אתה אומר. היינו בשקיפות מקסימלית לאור הנתונים. אני חושב שהרצון לשמור על פרנסת יישוב הוא סביר, זה לא השיקול המרכזי".

עוד הוסיף דורון כי "המשפחה החליטה שלא לשתף פעולה עם התקשורת עד שהחליטה לשתף. עבדנו בשקיפות מלאה מול הנהגת היישובים. אבל לשתף פעולה עם תאוות הסקרנות – אני לא רואה בזה תועלת".