-
צילומים: פלאש 90

המבקר: מחסור במטפלי בריאות הנפש בקופות החולים

מחסור גם בפסיכולוגים חינוכיים ברשויות המקומיות בעוטף • עדיין אין טרם אסטרטגיה לאומית להפעלת מרכזי חוסן • בבתי חולים אין מדדים אחידים למדידת זמני ההמתנה לניתוחים • רק כ-70% ממשרות התפקידים המבצעיים ברשות הכבאות אוישו | עיקרי הדוח
כתבי כאן חדשות
18 במאי 2021
16:03

> 

> 

> 

>