-

הוסדר מעמדם של אלפי פלסטינים ביו"ש

לראשונה מזה עשור - מחווה לרשות הפלסטינית: פלסטינים שהיגרו מעזה יוכלו לנוע בין שטחי הרשות הפלסטינית לחוץ לארץ ולהגיש בקשה לאישור עבודה בישראל או טיפול רפואי בארץ
גל ברגר
19 באוקטובר 2021
11:34

לראשונה מזה עשור, ישראל תכיר במעמד התושבות של אלפי פלסטינים המתגוררים ביהודה ושומרון זה שנים, באופן שיאפשר להם מעתה ואילך לעבור במעברים, לנוע בין שטחי הרשות לחוץ לארץ ולהגיש בקשה לאישור עבודה בישראל או לטיפול רפואי בישראל. צעד זה ננקט לראשונה כמחווה לרשות הפלסטינית.

מדובר ב-2,800 פלסטינים מעזה שעברו להתגורר בגדה עוד קודם להשתלטות חמאס על הרצועה בשנת 2007, אך בתעודת הזהות לא שונתה כתובתם המקורית, ובשל כך תנועותיהם בגדה הוגבלו והימצאותם שם הייתה לא חוקית. כמו כן, מדובר ב-1,200 פלסטינים נוספים המתגוררים גם הם בגדה, לרבות כאלה שנולדו בה, אך לא נרשמו כדין במרשם האוכלוסין הפלסטיני מסיבות שונות, מצב שהוביל לכך שהיו בסכנת גירוש תמידית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף רסאן עליאן הודיע על כך רשמית לרשות הפלסטינית.

בהסכמי אוסלו נקבע כי בידי ישראל לאשר תושבות קבע לפלסטינים בגדה ובעזה וכי כל שינוי במרשם האוכלוסין הפלסטיני לרבות שינוי כתובת המגורים כרוך באישורה של ישראל. האישור, שניתן בהנחיית שר הביטחון בני גנץ, מסדיר למעשה מצב קיים שבו אלפי פלסטינים המתגוררים בגדה, חיים שם כבר שנים ארוכות בלא אישור או ללא תיעוד (חסרי זהות), ועתה תונפק להם תעודת זהות פלסטינית או שכתובת המגורים בתעודת הזהות שלהם תשונה מעזה לגדה.

יצוין, כי אין מדובר בפלסטינים המתגוררים בחוץ לארץ שייכנסו עתה לגדה, כחלק מאיחוד משפחות, ולא מדובר בגידול של האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון אלא בהסדרת מעמדה של אוכלוסייה קיימת שכבר נמצאת בגדה שנים רבות.

בעבר ישראל כבר נתנה אישורים דומים לרשות הפלסטינית: ב-2011 אישרה ממשלת נתניהו כ-3,000 אישורים לפלסטינים חסרי מעמד בגדה וחסרי זהות, ובין השנים 2007 ל-2009 אישרה ממשלת אולמרט 35 אלף אישורים כאלה. בפלסטינים שזכו אז בהכרה במעמדם כתושבי יהודה ושומרון – גם כאלה שנמלטו מרצועת עזה לגדה בעת ההשתלטות של חמאס על הרצועה בקיץ 2007.