t
-
צילום: קובי גדעון, פלאש90

התייקרות הדלק: באוצר שוקלים להקפיא את עליית הבלו

אחרי ההודעה על התייקרות הדלק בשיעור של 66 אגורות לליטר, באוצר בוחנים אפשרות שלא לייקר את מס הבלו הנגזר מהמחיר. ההפחתה בבלו, שהוכרז עליה באפריל ותוקפה שלושה חודשים, ככל הנראה תוארך גם כן
ליאל קייזר
29 במאי 2022
20:40

מחירי הדלק מזנקים: משרד האוצר הודיע היום על התייקרות בשיעור של 66 אגורות לליטר במחיר הדלק, על רקע משבר האנרגיה העולמי שגרמה המלחמה באוקראינה. במשרד האוצר התכנסו היום הפקידים במטרה למצוא דרך שתאפשר את הקלת הנטל על הציבור בשל ההתייקרות. 

באוצר שוקלים להודיע על הקפאת התייקרות מס הבלו על הדלק. שיעור המס נגזר כאחוז ממחירו, ועם התייקרות מחיר הדלק, גם שיעור המס עולה. אלא שבאוצר בוחנים אפשרות שתוקפא ההעלאה הנגזרת מהתייקרות הדלק. 

בחודש אפריל אושרה הצעת האוצר להפחתה של חצי שקל במחיר הדלק לליטר - שנגזרה מהפחתת המס שהטילה המדינה. עם החלת ההפחתה בחודש אפריל, הוכרז שמדובר בצעד זמני לשלושה חודשים בלבד, שלאחריו תתקבל החלטה נוספת. כפי שהמצב נראה היום, הסיכוי שתבוטל אותה הפחתה הוא נמוך למדי.