הפרצה בבתי המשפט שמאפשרת לתבוע בשם אחרים

פִּרצת אבטחה חמורה מאפשרת, למשל, לכל אדם להגיש מסמכים בתיקים שהוא לא צד להם בכלל
14 באוגוסט 2017
23:51