אמו של הנרצח בפנימייה נגד משרד הרווחה: "למה לא שמרו עליו?"

בני המשפחה של אדיר ישראל רוהקר טוענים כי המוסד הופקר ולא היה מאובטח. לדבריהם, בשעות הערב אין מדריכים בוגרים בפנימייה ולא מצלמות
אסף פוזיילוב
07 בפברואר 2018
21:01