t
ד"ר מושירה אבודיה - דוקותיים

דוקותיים | רופאת הנשים שמטפלת בחסרות המעמד

פעם בחודש מתנדבת דוקטור מושירה אבו דיא במרפאה לזכויות אדם ביפו, כאן היא גם האחות, גם הרופאה ואפילו הלבורנטית. היא מעניקה טיפול לכל מי שאין לה מעמד - פלסטיניות, פליטות ותיירות ללא אשרת תיירות וראתה הכול ממילה נשית ועד נשים שעברו התעללות קשה ולא קיבלו טיפול הולם
מערכת כאן
27 באוקטובר 2020
09:42