t
מתוך אירוויזיון 2019 שהתקיים בתל אביב
-

אירוויזיון 2021: המדינות המשתתפות יישלחו ביצועים מוקלטים לגיבוי

ללא מציאות רבודה וצילומי רחפן: הפקת התחרות הציגה את הדרישות למצב בו לא יוכלו המבצעים להגיע לרוטרדם. בתחרות שבה יישתתפו 41 מדינות, תייצג את ישראל הזמרת עדן אלנה
שני נחשוני
18 בנובמבר 2020
17:30
עודכן ב 17:30

מפיקי אירוויזיון 2021 ברוטרדם, שמעוניינים להבטיח את השתתפות כל המדינות בתחרות, גם אם התפשטות נגיף קורונה לא תאפשר את הגעתם הפיזית של המשתתפים לתחרות או אם יידרשו לבידוד. משום כך, הודיעו היום (רביעי) מפיקי התחרות כי לראשונה בתולדותיה, יקליטו הזמרים המתחרים את ביצועיהם מבעוד מועד, ובהקלטות יעשה שימוש במידה שלא יוכלו לבצע אותו בתחרות בשידור חי. מפיקי התחרות הודיעו כי על ההקלטות להישלח עד סוף חודש מארס.

על פי הודעת ההפקה, כל מדינה מתבקשת להקליט את הביצוע לשיר שייצג אותה שיצולם בשטחה, וללא כל עריכה. כדי להבטיח הוגנות, יימסרו כללים מיוחדים להפקה המקומית בכל מדינה. בנוסף, ההקלטה תתבצע ללא קהל ולא תיחשף לפני התחרות שתתקיים בחודש מאי. בנוסף, חל איסור על שימוש במציאות רבודה, צילומי רחפן ועוד.

במצב אידיאלי, כל משתתפי התחרות היו מופיעים על בימת התחרות בהולנד בזמן אמת. אולם במציאות הנוכחית בעידן הקורונה וכדי להבטיח אחידות, כל גוף שידור ייפגש עם נציגות איגוד השידור האירופי ויציג בפניו את התכניות, לוח הזמנים ואת האולפן שישמש להקלטה, כדי לקבל אישור. לאחר מכן, תימשך ההקלטה שעה אחת בלבד, ניתן יהיה לצלם עד שלושה ניסיונות בלבד. לבסוף ראשי ראש המשלחת לבחור טייק אחד שיישלח לתחרות, כשעל כל ההליך תפקח הפקת האירוויזיון.

בחודש ספטמבר האחרון הודיעו מארגני התחרות על ארבע אפשרויות לקיום התחרות נוכח התפשטות הנגיף. האפשרויות הנשקלות הן תחרות במתכונת רגילה במעמד המשלחות ובנוכחות קהל; אפשרות שנייה היא תחרות בריחוק חברתי במסגרתה תתקיים התחרות בתפוסה מוגבלת של קהל; אפשרות שלישית היא תחרות במגבלות תנועה לפיה חלק מהמדינות המשתתפות יופיעו בארץ מוצאן ולא בהולנד; האפשרות האחרונה היא אירוויזיון תחת סגר  במסגרתה כל המדינות יופיעו בארץ המוצא, התחרות תתקיים ללא קהל וללא מופעים נלווים בעיר המארחת.

כאמור, האירוויזיון שתוכנן להתקיים ברוטרדם בחודש מאי האחרון בוטל בשל התפשטות נגיף קורונה. תחילה נבחנה האפשרות לקיים את התחרות במועדה ללא קהל. לבסוף שודרה תוכנית מיוחדת בהשתתפות נציגי התחרות בעבר.

בתחרות המתוכננת - ה-65 במספר - צפויות להשתתף 41 מדינות, בהן אוקראינה ובולגריה שלא השתתפו בתחרות לפני שנתיים. חצאי הגמר יתקיימו ב-18 וב-20 במאי והגמר במוצאי שבת ה-22 במאי. את ישראל תייצג הזמרת עדן אלנה, ששובצה לחצי הגמר הראשון. בתחילת 2021 ייבחר השיר שתבצע אלנה בתחרות.