כתבת מדינית | בעבר כתבת צבאית ב"הארץ" | בעלת תואר ראשון במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב

...טוען