00:02:26
תיעוד תגובות הפוליטיקאים בעת התבשרותם בתוצאות המדגם

מתוך "יומן השבוע"

כל הפרקים

}