00:28:50
דיון מעמיק על ההצלחות, הסכנות וההשפעות, הגופניות והפסיכולוגיות של ניתוחי התאמה מגדרית

מתוך "שיח רופאים" בהגשת פרופ' אליעזר רחמילביץ'. בהשתתפות: פרופ' חגי צור, ד"ר שמחה לצר וד"ר אילנה ברגר

כל הפרקים

}