00:13:16
כיצד בונים דגמים של ערים שלמות, בניינים וגשרים? איך מתפילים מי ים? ובאיזה מכשיר מודדים רעשי אדמה? שודר בשנת 1976

כל הפרקים

}