00:58:32
זוכי המצעד: אדם וירדנה ארזי

סיכום שנת תשמ"ח במוזיקה, בהנחיית משה מורד, עירית ענבי ונועם גיל-אור

}