00:06:35
הבדרן משתף על הצילומים לתשדירי השירות של מפעל הפיס ומציג לקט פספוסים משעשע

מתוך "סופסופ". הנחיה: גבי גזית. הגשה: יגאל שילון

כל הפרקים

}