00:11:57
מוטי קירשנבאום פגש את מזכיר קיבוץ משמרות ואחד מגדולי היוצרים במוזיקה הישראלית

כתבתו של מוטי קירשנבאום מתוך "יומן השבוע"

כל הפרקים

}