1920X1080 No Logo דורון שפר
00:07:09
שייקה אופיר ודורון שפר הצעיר בקטע מתוך ההצגה המשותפת שלהם, ושיחה על הדמויות שהם מגלמים בה

מתוך "סיבה למסיבה". הנחיה: דניאל פאר

}