עדנה מזי”א רקע טלוויזיה 1920 1080
המחזאית משתפת על ההצגה החדשה שעולה בימים אלה, המבוססת על סיפורה האישי וסיפור חייהם של הוריה, אנשי האצ"ל

כתבתו של פרדי גרובר.
}