כינסנו יחד שישה אנשים עם רישום פלילי במשטרה ומתחזה אחד. האם הקבוצה תצליח לגלות מי המתחזה?

כל הפרקים