קול התור
ערב חג השבועות הוא לילה לבן ללימודי קודש ולא רק למאכלי חלב. לאהוד יש טראומה מלימוד הגמרא, ולחיה לא הרשו ללמוד אותה. האם לימוד הגמרא מתאים לכולנו?

כל הפרקים